top of page

Gjøvik – Akevitthovedstaden

Norsk Akevittfestival startet i 2011. Bakgrunnen var sammensatt: Gammel Opland, Holmen Brænderi AS, Oplandske spritfabrikk, HOFF, rektifikasjonsanlegget.


HOFF SA på Gjøvik produserer tilnærmet all rektifisert potetsprit til bruk i norsk akevitt. Volumene har vært stabile de siste 2 tiår og anlegget på Gjøvik ble satt i drift i 2007.HOFF SA het tidligere Norske Potetindustrier og de etablerte seg i Gjøvik da Holmen Brænderi AS ble kjøpt i 1980.

Holmen ble startet av lokale bønder i 1854 og formålet var en mer profesjonell spritproduksjon enn hva de tidligere gårdsbrenneriene representerte. I tillegg var det en viktig inntektskilde for de lokale bøndene som produserte poteter til anlegget. For å øke salget og forbedre de ferdige produktene, etablerte de Holmen Destillasjon i 1872 i Oslo. Kryddertilsetning ble i større grad benyttet og fjernet noe av fuselsmaken som var i spriten. Av forskjellige årsaker utviklet Holmen Destillasjon seg negativt etter først å ha vært en suksess. Anlegget i Oslo ble i 1891 overtatt av til sammen 15 brennerier rundt Mjøsa og dannet Oplandske Spritfabrikk.

Resepten til Gammel Opland antas i hvert fall å ha sin opprinnelse så lang bak som i 1872 det vil si ved etableringen av Holmen Destillasjon. Etiketten på denne akevitten har i dag referanse til Holmen Destillasjon 1872.

Oplandske Spritfabrikk ble tatt over av det nyetablerte Vinmonopolet på 1920-tallet.


Allerede i forbindelse med grunnlovsforsamlingen på Eidsvold i 1814 var det sentrale aktører i Innlandet (gamle Oppland) som var opptatt av spriten. Sorenskriver Laurits Weidemann på Stenberg og lensmann Anders Lysgaard fra Biri jobbet for frislipp av spritbrenning som et viktig ledd i næringsutvikling. De lykkes ikke med dette i 1814, men vant fram ved ny forsamling i 1816. Det spekuleres også i om disse to var med i utarbeidelsen av den resepten som senere ble kjent som Gammel Opland.

Etter mer enn 20 år med fri spritproduksjon var samfunnet preget av mange negative konsekvenser både helsemessig og i familiene.

Med et framvoksende krav om forbud mot spritproduksjon ble de første samvirkeorganisasjonene (andelslag) etablert. Dette var landbruksbrennerier eiet av bøndene og Strand Brænderi var det første i 1843.

Lovmessig forbud mot hjemmebrenning ble en realitet i 1848.


Med samling av dagens produksjon av tilnærmet all sprit som benyttes i Norsk Akevitt ved anlegget i Gjøvik så er historien fullendt i forhold til etableringen av Holmen Destillasjon. Som en følge av dette er Gjøvik den naturlige «Akevitthovedstaden» i Norge.

Rektifikasjonsanlegget ved HOFF er et flott symbol for hovedstaden og den samlede spritproduksjonen og tårnet har av enkelte blitt beskrevet som Gjøvik svar på «frihetsgudinnen»!

Comments


bottom of page