top of page

Faktavitt: 30.000 liter sprit

Faktavitt er korte og lengre innlegg med små funfacts eller historier tilknyttet enten Gjøvik og akevitt, eller akevitt generelt

_________________________________________________________________


Hentet fra Jubileumsboka til Holmen Brænderi, Mariendal Trykkeri ,1993


Sprit i strie strømmer ut i Hunnselva


En mye omtalt begivenhet inntraff ved Holmen Brænderi i februar 1920. Det var skjedd en feilstilling av en kran, og følgen var at spriten ble tappet i en beholder som hadde åpent avløp. Da brennerifolkene skulle kikke efter om beholderen snart var full, konstaterte de at den var absolutt tom, spriten hadde valgt snareste vei til friheten og forenet seg først med Hunnselvens og derefter med Mjøsas kolde vann.


Ryktet sa at det var 70 000 liter som på denne måten gikk til spilde, men det var omtrent det halve. Det var allikevel meget, og det er ikke noe å si på at avisene omkring i landet hadde litt moro med det fatale uhell. En vittighetsavis serverte beruset lagesild, eller kanskje det var ørret på en tegning, og det nummeret fikk avsetning på Gjøvik.


Det ble naturligvis skumlet adskillig om at spriten ikke var gått i Mjøsa, men i adskillig mindre beholdere, som efterhvert skulle være blitt godt gjemt på gårdene omkring. Det var jo forbudstid og folk mente vel at en slik forklaring på det kjempemessige svinn igrunnen var nokså rimelig. Men riktig var den ikke, spriten rant ut i elven.

Comments


bottom of page