Matmarked – Mætt ta Mat


Praktisk informasjon og påmelding

Norsk Akevittfestival på Gjøvik feirer sitt åttende år i 2018 og vi har fortsatt et høyt ambisjonsnivå for utvikling av festivalen. Som en del av akevittfestivalen, har vi også et matmarked: Mætt ta mat. I 2017 hadde vi rundt 35.000 besøkende i løpet av hele festivalen, så dette er et flott utstillingsvindu for deg og dine produkter! Vi håper du vil være med og bidra til en flott festivalopplevelse og et attraktivt matmarked – både for deg selv og de besøkende!

Hvilke produkter ønsker vi?
Ønsker du å selge spekemat, bakevarer, ost, meieriproduktekter, syltetøy, grønnsaker eller anne type hjemmelaget/-produsert mat er du hjertelig velkommen. Vi tillater og egenproduserte ull-, tre- og skinnprodukter av god kvalitet.

Du er selv ansvarlig for å oppfylle kravene fra Mattilsynet. Disse kan være til stede under festivalen og foreter da jevnlige kontroller.

Priser boder/telt
Årets priser står spesifisert i påmeldingsskjemaet.

Boder/telt og utstyr
Standplasser i sentrum tilbys i tre ulike størrelser, 3m, 6m og 9m bredde. Du må selv sørge for å ta med deg eget utstyr, dvs. telt (helst hvitt) utstyr til strømpåkobling, bord, stoler, plakater o.l. Telt og bord kan også leies igjennom Norsk Akevittfestival.

Norsk Akevittfestival vil ha folk i området som møter dere og henviser plass. Onsdag kveld fra 19.00 og Fredag fra 08.00

Standen skal være ferdig rigget til åpning Fredag 10.00

Det er ikke tillat å ha biler parkert ved standen eller som en del av standen. Dette gjelder alle typer biler.

Parkering av utstillerbiler er ved offentlige P-plasser i sentrum/parkeringshus, for eksempel i Storgata 10.

Plassering av boder 
Festivalen plasserer utstillere noen dager i forkant i forhold til størrelse, strømbehov og varer, slik at det blir en bra festivalopplevelse for både utstillere og besøkende.

Strøm
Pris på strøm står spesifisert i påmeldingsskjemaet. Du må selv ha med deg nødvendig utstyr (kabler mm) for å få koblet deg på våre utplasserte strømskap/strømfordelere!

Håper vi ser deg på Norsk Akevittfestival 2018!

Påmelding