Mætt ta Mat


Praktisk informasjon og påmelding

Norsk Akevittfestival på Gjøvik feirer sitt åttende år i 2018 og vi har et høyt ambisjonsnivå for utvikling av festivalen. Som en del av akevittfestivalen, har vi også matmarkedet Mætt ta mat. I 2016 hadde vi hele 30.000 besøkende i løpet av hele festivalen! Vi ønsker nettopp deg til vårt matmarked og håper du vil bidra til en flott festivalopplevelse – både for deg og de besøkende!

Hvilke produkter ønsker vi?
Ønsker du å selge spekemat, bakevarer, ost, meieriproduktekter, syltetøy, grønnsaker eller anne type hjemmelaget/-produsert mat er du hjertelig velkommen. Vi tillatter noe ull-, tre- og skinnprodukter. Dette kun hvis det er egenprodusert og av god kvalitet.

Du er selv ansvarlig for å oppfylle kravene fra Mattilsynet. Disse kan være til stede under festivalen og foreter da jevnlige kontroller.

Priser boder/telt
Årets priser står spesifisert i påmeldingsskjemaet

Boder/telt og utstyr
Standplasser i sentrum tilbys i 3 moduler, 3m, 6m og 9m bredde. Du må selv sørge fo rå ta med deg den installasjonen du ønsker, dvs. eget telt (helst hvitt) utstyr til strømpåkobling, bord og stoler, plakter o.l. Telt og bord kan også leies igjennom Norsk Akevittfestival.

Norsk Akevittfestival vil ha folk i området som møter dere og henviser plass. Onsdag kveld fra 19.00 og Fredag fra 08.00

Standen skal være ferdig rigget til åpning Fredag 10.00

Det er ikke tillat å ha biler parket ved standen eller som en del av standen. Dette gjelder alle typer biler.

Parkering av utstillerbiler er ved offentlige P-plasser i sentrum/parkeringshus på Storgata 10.

Plassering av boder
Festivalen plasserer utstiller i forhold til størrelse, strømbehov og varer slik at det blir en bra festivalopplevelse for både utstillere og besøkende.

Strøm
Pris på strøm står spesifisert i påmeldingsskjemaet. Du må selv ha med deg nødvendig utstyr (kabler mm) for å få koblet deg på våre utplasserte strømskap!

Håper vi ser deg på Norsk Akevittfestival 2018!

Påmelding