Matmarked – Mætt ta Mat


Praktisk informasjon og påmelding

God mat hører sammen med godt drikke, og etterspørselen etter lokalmat er økende.

Matmarkedet Mætt ta Mat er en svært sentral del av Norsk Akevittfestival, og den delen av festivalen som trekker mest folk til byen. I 2017 hadde Gjøvik sentrum rundt 35.000 besøkende i løpet av hele festivalen, så gjennom deltagelse på Mætt ta Mat kan du få dine produkter ut i markedet, både til folk flest, innkjøpere og andre matprodusenter.

Mætt ta Mat skal være et matmarked hvor produsenter viser frem og selger sine unike varer. Matmarkedet er i så måte et viktig utstillingsvindu for alt regionen har å by på av gode smaker og kvalitetsvarer!

Vi ønsker et marked med liv og røre, lukt, smak og opplevelser. Dersom dere har anledning til å selge mat som kan spises «der og da» er det flott.

Vi ønsker primært produsenter av lokalmat- og drikke eller lokale matspesialiteter fra Innlandet. Dette kan være frukt og grønnsaker, saft eller syltetøy, bakevarer, meieriprodukter, kjøtt og spekemat. Alle typer hjemmelaget/-produsert mat er velkommen. I tillegg tillater vi egenproduserte ull-, tre- og skinnprodukter av god kvalitet.

Håper vi ser deg på Mætt ta mat & Norsk Akevittfestival 2018!

Påmelding

Praktisk info

Du er selv ansvarlig for å oppfylle kravene fra Mattilsynet. Mattilsynet kan være til stede under festivalen og foretar da jevnlige kontroller.

Priser boder/telt
Årets priser står spesifisert i påmeldingsskjemaet.

Boder/telt og utstyr
Standplasser i sentrum tilbys i tre ulike størrelser, 3m, 6m og 9m bredde. Du må selv sørge for å ta med deg eget utstyr, dvs. telt (helst hvitt) utstyr til strømpåkobling, bord, stoler, plakater o.l. Telt og bord kan også leies igjennom Norsk Akevittfestival.

Norsk Akevittfestival vil ha folk i gågata og på festivalkontoret fredag morgen fra kl. 08.00 som møter dere og henviser plass. Standen skal være ferdig rigget til åpning fredag 10.00!

Det er ikke tillat å ha biler parkert ved standen eller som en del av standen. Dette gjelder alle typer biler.

Parkering av utstillerbiler er ved offentlige P-plasser i sentrum/parkeringshus, for eksempel i Storgata 10 eller på Gjøvik Gård (døgnpris).

Plassering av boder 
Festivalen plasserer utstillere noen dager i forkant i forhold til størrelse, strømbehov og varer, slik at det blir en bra festivalopplevelse for både utstillere og besøkende.

Strøm
Pris på strøm står spesifisert i påmeldingsskjemaet. Du må selv ha med deg nødvendig utstyr (kabler mm) for å få koblet deg på våre utplasserte strømskap/strømfordelere!