top of page

Potet, søppel og bærekraft

Du visste kanskje at HOFF destillerer all norsk akevitt, men visste du at hele HOFF sin produksjon også er bærekraftig? Selskapet bruker hele poteten – til og med «søppelet».


HOFF mottar årlig ca 100 000 tonn poteter. Dette varierer noe avhengig av avlingsnivå og salgskvanta.


Hovedproduksjonen

Potetene med best kvalitet benyttes til HOFF-merkevarer og de mest krevende produksjonene når det gjelder kvalitet. De «nest beste» potetene går til produkter som er mindre avhengig av bla utseende og størrelse. Poteter som ikke tilfredsstiller disse produksjonene kan gå til potetmel- og spritproduksjon hvor det er stivelsen i poteten som utnyttes («sprittårnet» til Hoff i bildet). Dette er poteter som ikke er mulig å benytte i andre produksjoner og som ikke kan omsettes i matpotetmarkedet.


Det som blir igjen

De biprodukter som er en konsekvens av mel- og spritproduksjonen, omsettes som dyrefôr (eksempelvis drank). Om det er ønskelig kan disse produktene også nyttes som gjødsel.


Dette betyr at hele poteten utnyttes og tillegg blir alt prosessvann renset slik at det kan gå tilbake til naturen like rent som da det ble tatt inn, med andre ord sirkulær økonomi i praksis.
Comments


bottom of page